Home Dijital Gazete Yaprak Süt, kar dağıtmayacak

Yaprak Süt, kar dağıtmayacak

by sermayedunyasi

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 11.135.719 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem karı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tek düzen hesap planına göre tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 5.112.977,01 Türk Lirası tutarında net dönem karı elde edilmiştir. Buna göre, 11.04.2014 tarihli 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak şirketimizin serbest nakdini arttırmak, dağıtılmayan karı yatırımlarda kullanmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kar dağıtımı yapılmaması, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 5.112.977,01 TL tutarında net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 4.857.328,16 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 11.135.719 TL net dönem net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek düşüldükten sonra kalan 10.880.070,15 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması hususlarına ilişkin önerimizin 12.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment