Piyasadan Haberler

ŞİRKET HABERLERİ

·

AEFES

Şirketin ‘'Bahçelievler Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Caddesi No :4 Bahçelievler-İstanbul'' olan merkez adresi "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No :58/24 Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 01.11.2019 tarihinde tescil olduğu açıklanmıştır.

·

AKSEN

01.11.2019 tarihi itibarıyla Sayın Mustafa Kızıltunç Aksa Enerji Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü olarak göreve başladığı açıklanmıştır.

·

ANELE

17.09.2019 tarihli KAP duyurusu ile Kamuoyu ve Yatırımcılarımız ile paylaşılan, İstanbul Modern Sanat Müzesi Binası Projesi Elektrik İşleri ile ilgili sözleşmeye ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme şirket ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında 01.11.2019 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme tutarı 9.194.683 TL + 4.141.283 USD (KDV hariç) dir.

·

ASUZU

Şirketin 2019 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 05.11.2019 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

·

BANVT

Şirketin 21 Haziran 2019 tarihinde Glenio Magagnin'in istifası ile boşalan Üretim Direktörü pozisyonuna, Sn.Christine Maziero Castro 01.11.2019 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere atandığı açıklanmıştır.

·

BIZIM

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmakta olan Sayın Özden Dündar Şirketteki görevinden 1 Ocak 2020 tarihi itirabiyle ayrılmaya karar vermiştir. Sayın Özden Dündar 'ın yerine halihazırda Şirketin Bütçe Raporlama ve Kar Planlama Kıdemli Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Önder Arıkan 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren vekalet edecektir.

·

CELHA

Şirketin 2019 yılı dokuz aylık konsolide dönem zararı 3,511 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018/9 dönem karı 9,133 milyon TL)

·

CLEBI

Şirketin, 31 Temmuz 2019 tarihinden beri Türkiye & MEA Ticaret Direktörü görevine vekalet eden Sn.Bekir Güneş, bu pozisyona 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren asaleten atandığı açıklanmıştır.

·

ETILR

Şirketin 04.09.2019 tarihli Kap özel durum açıklaması ile duyurduğu, "Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"nin %100'ünü temsil eden paylarının satın alınması işlemi nedeniyle, 2019 yılına ait 31.12.2019 tarihli Yıllık Finansalları da dahil olmak üzere, finansal tablolar konsolide olarak açıklanacaktır.

·

GSRAY

Takımın Profesyonel Futbolcusu olan Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

·

GSRAY

Kulubün Akademi oyuncusu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

·

HEKTS

Şirketin 2019 yılı dokuz aylık konsolide dönem karı 110,814 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018/9 dönem karı 90,615 milyon TL)

·

IDGYO

Şirketin portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 13-14-26-27 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 16.10.2019 tarihi itibarı ile 3.000.000 TL (KDV Dahil) bedel ile peşin olarak satışı yapıldığı, Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2018 tarihli değerleme raporundaki değeri 3.764.296 TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacağı açıklandı.

·

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirket'in 1 OCAK – 30 EYLÜL 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolarına göre ana ortaklık payları dönem net karı 209,277 milyon TL (2018/9 ana ortaklık dönem net karı 486,592 milyon TL)

·

MGROS

Şirket büyüyen Sanal Market lojistik operasyonlarının daha verimli ve etkin yönetilmesi kapsamında; Sanal Market operasyonlarına lojistik hizmet sağlayıcı şirketlerden biri olan Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne ("Paket Lojistik") yatırım yapılmasına ve bu suretle Paket Lojistik'in yapacağı primli sermaye artışına katılınarak Paket Lojistik'in sermayesinin %25'ine iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

·

NATEN

Şirket yenilenebilir enerji müteahhitliği faaliyetleri kapsamında, Şubat 2019 tarihinde yapımına başlanan toplam 8,98 MWp kurulu gücündeki güneş enerji santrali yapım işi tamamlanarak Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (Bölgenin Dağıtım Şirketi) tarafından ön kabulü yapılmış ve geçici kabule hazırdır tutanağı imzalanmıştır. Bu ön kabül ile birlikte Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş' ne geçici kabul başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

·

OTKAR

Şirket'in 2019 yılı ilk dokuz aylık dönem net karı 297,386 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018 9 aylık dönem net zararı 85,906 milyon TL)

·

PETKM

SOCAR Türkiye bünyesinde Rafineri ve Petrokimya İş Birimi oluşturulmuştur. Bu organizasyon değişikliği, Şirketin Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin tüzel kişiliği mevcut haliyle muhafaza edilerek ve tâbi olduğu mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyularak yapıldığı açıklandı.Şirket genel müdür yardımcılığı düzeyinde yürütülen mali işler, satış, satınalma, insan kaynakları, iş mükemmelliği, varlık yönetimi, bilgi teknolojileri, iş sağlığı güvenliği ve çevre fonksiyonları Rafineri ve Petrokimya İş Birimi tarafından yönetilecektir. Bu yapıda Şirketin ve diğer grup şirketlerinin, hukuk, kurumsal iletişim, kamu ilişkileri, kurumsal hizmetler fonksiyonları grubumuzun dolaylı ana hissedarı olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş. bünyesinde yürütüleceği açıklandı.

·

PSDTC

Şirketin icracı Yönetim Kurulu üyesi Tanju Asım Uğurlu'nun 31.10.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi olarak Nurten Eskici'nin 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren icracı yönetim kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına, ve yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

·

PSDTC

Şirkette 18 yıldır yönetici kadrosunda çalışmış, 02.01.2019 tarihinden beri de "Danışman" sıfatıyla görev yapmakta olan Sayın Nurten Eskici 01.11.2019 tarihi itibariyle Genel Müdür Vekili olarak atanmış bulunmaktadır.

·

THYAO

FAA direktif kapsamına giren Boeing 737NG serisi yaklaşık 20 adet uçak teknik incelemeleri tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen kontroller neticesinde belirtilen konma sayısına ulaşmış olan uçaklardan sadece bir tanesi bakıma alınmıştır. Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler Boeing firması ile haftalık olarak yapılan toplantılar ve FAA tarafından yayınlanan bildirimler üzerinden takip edilmektedir.

·

UTPYA

Şirket'e ait Utopia World Hotel' in Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. tarafından satın alınmasına ilişkin olarak, Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. tarafından Rekabet Kurumu'na yapılan izin başvurusunun 31.10.2019 tarihli toplantıda görüşüldüğü, rekabete aykırılık teşkil etmediğinden ilgili işleme izin verildiği ve 19-37/557-229 sayı ile karara bağlandığı bilgilendirme olarak 01.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.31/10/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,91-4,04 fiyat aralığından 2096 adet alım, 14017 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki payları 31/10/2019 tarihi itibariyle %17,47 sınırına ulaşmıştır.

·

DZGYO

Deniz Yatırım Menkul Değerler 30.10.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.40 -3.52 fiyat aralığından 94.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle % 88.26 sınırına düşmüştür.

·

DZGYO

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.31.10.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.28 -3.45 fiyat aralığından 71.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle % 88.12 sınırına düşmüştür.

·

ERSU

AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31.10.2019 - 31.10.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,53 - 1,58
TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 30.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları 31.10.2019 tarihi itibariyle %12,62 sınırına ulaşmıştır.

·

IHEVA

İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 31.10.2019 - 31.10.2019 tarihinde İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,08 - 1,08 TL fiyat aralığından 58.511.642 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi v gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 31.10.2019 tarihi
itibariyle %36,78 sınırına ulaşmıştır.

·

IHEVA

İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 31.10.2019 - 31.10.2019 tarihinde İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile
ilgili olarak 1,95 - 2 TL fiyat aralığından 2.813.561 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İHLAS EV
ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 31.10.2019 tarihi itibariyle %37,58 sınırına ulaşmıştır.

·

IHEVA

Cihan SÜTŞURUP 31.10.2019 - 31.10.2019 tarihinde İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,08 - 1,08 TL fiyat aralığından 49.348.872 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 31.10.2019 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.

·

IHEVA

İHLAS PAZARLAMA A.Ş.01.11.2019 - 01.11.2019 tarihinde İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile
ilgili olarak 1,97 - 2,06 TL fiyat aralığından 1.850.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İHLAS EV
ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle %38,11 sınırına ulaşmıştır.

·

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI 31.10.2019 - 31.10.2019 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,8 - 5,88 TL fiyat aralığından 2.100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları 31.10.2019 tarihi itibariyle %39,84 sınırına ulaşmıştır.

·

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

T.C. İş Bankası A.Ş. Mens. Munz. Sos. Güv. ve Yar. San. Vakfı 01.11.2019 - 01.11.2019 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,8 - 5,82 TL fiyat aralığından 310.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle %39,83 sınırına ulaşmıştır.

·

ISGYO

01.11.2019 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,94 TL fiyatından 400.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %47,75 sınırına ulaşmıştır.

·

METRO

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 01.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 2,32 - 2,40 -TL fiyat aralığından 350.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle % 0,57 oldu.

·

METRO

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 01.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,32-2,66 TL fiyat aralığından 2.889.842 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 4.519.542 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle % 6,49 olmuştur.

·

SISE

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.01.11.2019 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,30-4,33 TL fiyat aralığından 700.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %67,53 sınırına ulaşmıştır.

·

YGGYO

Okyay KEPENEK 31.10.2019 - 31.10.2019 tarihinde YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili
olarak 11 - 11 TL fiyat aralığından 68.277 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları31.10.2019 tarihi
itibariyle %0,63 sınırına ulaşmıştır.

A1 Capital

© Hibya haber ajansı. Tüm hakları saklıdır.