Söktaş'ın sermaye artırımı

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bedelli sermaye artırımının tamamlanması hakkındaki yönetim kurulu kararı revize edildi.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bedelli sermaye artırımının tamamlanması hakkındaki yönetim kurulu kararı revize edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin 22.09.2021 tarih ve 44 sayılı kararıyla daha önce alınmış olan 02.09.2021 tarih ve 42 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 75.566.000 TL (%96,58971 oranında) artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 75.566.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 11.08.2021 – 25.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 269.903,862 TL nominal değerli payların 31 Ağustos – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışı neticesinde, birincil piyasada halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 31.08.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Artırılan 75.566.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.08.2021 – 25.08.2021) içerisinde 30.042.121,99 TL mahsuben ve 45.254.001,50 TL nakden, kalan payların 31.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşan fiyatlardan satılmasından 759.186,53 TL olmak üzere toplamda 30.042.121,99 TL mahsuben ve 46.013.188,03 TL nakit girişi olmak üzere 76.055.310,02 TL fon sağlanmıştır. Nakit olarak artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz ana sözleşmesinin 'Şirketin sermayesi' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 

Hibya Haber Ajansı

Okunma