Home Dijital Gazete Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

by sermayedunyasi

KTSKR…Pancar girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle 2022 yılı pancar alımı AVANS fiyatı 1.000 TL/TON ve kotasını tamamlayan üreticilerimize 25 TL/TON kota tamamlama primi olarak güncellenmiştir.

ENSRİ…Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 8.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 14,00 TL fiyattan 16- 17/03/2022 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ENSRI.HE (ikincil piyasada işlem kodu ENSRI.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

TCELL…Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında, 11 Mart 2022 tarihinde, 2.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 92,550 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.898.917 ABD Doları’dır.

TCELL…Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş.’nin %51’ine, Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları A.Ş.’nin ise %49’una sahip olduğu Dijital Eğitim Teknolojileri A.Ş. kurulmuştur. Yeni nesil teknolojilere uygun eğitim ve iletişim çözümleri üretmek ve sunmak amacıyla kurulan şirketin sermayesi 100.000 TL’dir. Kuruluşun tescil ve ilanı bugün tamamlanmıştır.

SAYAS…Şirketimiz tarafından Çin Halk Cumhuriyeti’nin önemli çelik konstrüksiyon imalatçılarından ChengxiShipyard Co. Ltd. şirketinden, biri 1.400.200 EUR, diğeri 395.000 EUR olmak üzere toplam 1.795.200 EUR tutarında iki yeni sipariş alınmıştır.

GESAN…Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DOVLET ENERGETİKA XİDMETİ’ den CULFA TRAFO MERKEZİ için SCADA SİSTEMİ VE KRP PANOLARI siparişi almıştır. Sipariş bedeli 461.895 EURO’ dur. (Dörtyüzatmışbirbinsekizyüzdoksanbeş,Euro)(Güncel baz Euro/TL kuru ile sipariş bedeli 7.595.400,-TL’dir.)

GESAN…Şirketimiz, ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından 11/03/2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022/108839 ihale kayıt numaralı ‘’ODTÜ A2 OTOPARKI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPIM İŞİ” ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 13.719.000,- TL’dir. (Onüçmilyonyediyüzondokuzbin, Türk Lirası)

SANFM…Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirketimiz faaliyetlerinin % 70’inin otomotiv, beyaz eşya, vb. sektörlere endüstriyel tedarik malzemesi satışlarından (izolasyon, yalıtım, ahşap kaplama, vb.) %30’unun perakende marketlere tüketim ürünleri satışlarından (temizlik malzemeleri) oluşması nedeniyle, Şirketimizin ünvanının ve esas sözleşmede yer alan amaç ve konu maddesinin faaliyetlerimizi yansıtacak şekilde değiştirilmesi amacıyla aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır

VKGYO…Şirketimizin 10.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,113454 TL’dir. 10.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

OYAYO…Şirketimizin 10.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.150721 TL dir. 10.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.07 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde ;izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

INVEO…Şirketimizin 2 Şubat 2022 ve 3 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamalarında; ülkemizin Sermaye Piyasaları’nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sayın Erhan Topaç’a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını satın alacağımızı duyurmuştuk. Aynı konu ile ilgili 10 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise Sayın Erhan Topaç ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ticari şartların güncellendiğini, vadeli ödemelerle birlikte toplam 225.465.344,14 TL bedel (pay başına 4,10 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştuk. Söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.03.2022 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır. Bu karara istinaden yapılacak pay devri işlemleri sonucunda şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’deki pay oranı %84,87’ye ulaşacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

GWİND… 22.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995718) duyurduğumuz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan “Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) Projesi” (42,58 MW Hibrit GES) ile ilgili verilmiş olan 03/09/2020 tarihli ve EÜ/9522- 16/04599 numaralı üretim lisansımızın çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesine ilişkin tadil talebimiz, 05/03/2022 tarihli ve 386725 sayılı Daire Başkanlığı Olur’u ile onaylanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment