Mimarlar yapılarda ‘Ekolojik Çözümler’ ve ‘Üretimde Sürdürülebilirliği’ konuştu

İzmir'deki Bıçakçı Han'da düzenlenen "Arch. for M.E." etkinliği, mimarlık ve ekoloji arasındaki ilişkiyi ele alan iki günlük bir programla gerçekleşti. Etkinlik, Akdeniz'e komşu ülkelerin mimarları ve iç mimarlarının katılımıyla, ekolojik ve sürdürülebilir tasarım konusunda farkındalık yarattı.

Mimarlar yapılarda ‘Ekolojik Çözümler’ ve ‘Üretimde Sürdürülebilirliği’ konuştu