Home Ekonomi Global Menkul Değerler, kar dağıtımı yapmayacak

Global Menkul Değerler, kar dağıtımı yapmayacak

by sermayedunyasi

Global Menkul Değerler A.Ş, kar dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve CNS Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.794.797 TL tutarında net dönem karı (Konsolide net dönem karı), vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tek düzen hesap planına göre tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 26.614.995,31 Türk Lirası tutarında net dönem karı elde edilmiştir.
Buna göre, yönetim kurulumuzun aşağıdaki kar dağıtım önerisinin genel kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir:

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.996.808,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2021 yılına ait karların önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.729.089 TL geçmiş yıl karları dahil olmak üzere 10.523.886 TL net dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment