Home Ekonomi Çelik Halat’tan kar dağıtmama kararı

Çelik Halat’tan kar dağıtmama kararı

by sermayedunyasi

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş’de kar payı dağıtılmaması yönünde karar alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”SPK’nın sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği (II-14.1 sayılı tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre ertelenmiş vergi geliri ile birlikte dikkate alındığında 7.572.680 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu, bu tutardan TTK’nın 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 413.571,63 Türk Lirası tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 2021 yılında yapılan 110.385 Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 7.269.493,38 Türk Lirası tutarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı, vergi mevzuatına ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planına (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda (Yasal muhasebe kayıtları) ise 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 17.771.188,31 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu, yasal muhasebe kayıtlarımızda bulunan 9.499.755,81 TL tutarındaki geçmiş yıl mali zararları mahsup edildikten sonra, bu tutardan TTK’nın 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 413.571,63 Türk Lirası tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 7.857.860,88 Türk Lirası tutarında net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı görülerek, şirketimiz kar dağıtım politikasına göre, TFRS’ye uygun olarak tutulan kayıtlarımıza göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı tutarının daha düşük olması nedeniyle, her ne kadar 7.269.493,38 Türk Lirası’nın kar dağıtımında esas alınması gerekse de şirketin işletme sermayesinin kuvvetlendirilmesi ve yıl içerisinde yapılacak yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına, şirketimizin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen TMS/TFRS konsolide finansal tablolarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 7.159.108,38 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların geçmiş yıllar karları hesabına alınması, şirketimizin yasal muhasebe kayıtlarına göre, gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 7.857.860,88 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların ise olağanüstü yedekler hesabına alınması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment