Home Ekonomi Alkim Kağıt’tan kar dağıtma kararı

Alkim Kağıt’tan kar dağıtma kararı

by sermayedunyasi

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketin 2021 yılı faaliyetlerini içeren bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/ Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak düzenlenmiş finansal tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi. TMS/ TFRS’ye uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre 184.344.482 TL net dönem karı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 174.548.555,97 TL net dönem karı olduğu ve yasal kayıtlarda Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin beşte biri 10.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, birinci kar payı matrahı olan, TMS/TFRS’ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 184.717.555,09 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun kar payı tebliğine (II-19.1) uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 36.943.511,02 TL’nin birinci kar payı olarak nakit dağıtılmasına, yönetim kuruluna TMS/TFRS’ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.382.583,62 TL nakit kar payı verilmesine, ikinci kar payı olarak net dağıtılabilir dönem karından 49.237.534,32 TL nakit dağıtılmasına, TTK’nın 519. maddesine göre 8.493.862,90 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, 2021 yılında satışı yapılan taşınmaza ait satış karının yüzde 50’lik kısmı olan 9.025.563,40 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/e maddesi gereğince özel fon olarak ayrılmasına karar verilmiş, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, toplamda hissedarlara nakit kar payı olarak brüt 86.181.045,34 TL, net 77.562.940,80 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine yüzde 164,1544 nispetinde ve 1,641544 TL brüt, yüzde 147,7389 nispetinde ve 1,477389 TL net nakit temettü ödenmesine, bu çerçevede kar dağıtımına 19 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment