Home Ekonomi Afyon Çimento, kar dağıtımı yapacak

Afyon Çimento, kar dağıtımı yapacak

by sermayedunyasi

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 76.886.460 TL dönem karı elde edilmiştir. SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılına 76.886.460 TL tutarındaki söz konusu konsolide olmayan dönem karı üzerinden esas sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 76.886.460 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının şu şekilde dağıtılmasına;

Birinci kar payı: 18.000.000 TL

İkinci kar payı: 0,00 TL

Toplam brüt kar payı: 18.000.000 TL

Genel kanuni yedek akçe (2. Tertip): 0,00 TL

Olağanüstü yedek: 58.886.460 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında ise 2021 yılı net dönem karı olan 74.992.333,66 TL’nin 34.112.371,81 TL’lik kısımı ve 89.874.649,68 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin tamamı kullanılmak suretiyle 123.987.021,49 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine, net dönem karından Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden 19.476.084,36 TL gerekli yasal fonların ayrılmasına, net dönem karından kalan 21.403.877,49 TL’den gerekli yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 18.000.000 TL brüt kar dağıtılmasına, kalan kısmın olağanüstü yedek olarak kaydedilmesine, böylelikle 2021 yılı karından 400.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 18.000.000 TL (brüt) kar payının 31 Mart 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment