Risk göstergelerinde ekstra iyileşme olmazsa, TCMB'nin aşağı yönlü manevra alanı kısıtlı

TCMB, önden yüklemeli faiz indirimlerine devam etti. TCMB, yılın yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde, 250bp ile beklentilerin üzerinde indirime gitti (Konsensüs: -100bp, Gedik Yatırım: 100bp). Böylelikle, yılın ilk yarısı sonunda %24 seviyesinde olan politika faizi, temmuz (-425bp), eylül (-325bp) ve ekimde (-250bp) yapılan toplam 1000bp indirimle %14’e geriledi. TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimlerine devam etmesinin ekonomiye ve piyasalara etkisini “TL varlıklar ve Enflasyon için Negatif, Büyüme için Pozitif” olarak yorumluyoruz.

Kararla birlikte yayınlanan metinde özetle;

(1) iktisadi faaliyetteki toparlanmanın (resmi tatillerle ilişkili çalışma günü etkilerine bağlı olarak yakın dönemli verilerde oynaklık gözlense de) devam ettiği,

(2) küresel büyüme koşullarındaki zayıflama nedeniyle net ihracatın büyümeye katkısının azalarak devam edeceği ve cari işlemler dengesinde iyileşmenin yerini daha ılımlı bir seyre bırakacağı,

(3) gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarının genişleyici yönde şekillendiği,

(4) Eylül enflasyonundaki belirgin düşüşte güçlü baz etkisine ek olarak temel ve gıda gruplarının etkili olduğu,

(5) Güncel tahminlerin yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında (bir önceki metinde “bir miktar altında”) kalabileceğine işaret ettiği,

(6) Bu doğrultuda politika faizinin 250bp indirilmesine karar verildiği,

(7) Bir önceki metinde olduğu gibi gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Son iki PPK toplantısının ardından yayınlanan karar metinlerinin detaylı karşılaştırmaları sonraki sayfada yer almaktadır.

Aşağı yönlü manevra alanı kısıtlı. Son iki metinde yer alan “para politikasında gelinen noktanın hedeflenen patikayla uyumlu olduğu” ifadesine ek olarak TCMB Başkanı Uysal’ın eylül sonunda Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada; “Küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettik. Bu kararı alırken hedeflediğimiz dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir para politikası duruşu hedefledik.

Gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu değerlendirmekteyiz.” açıklaması ile yakın dönemde artan jeopolitik risk fiyatlaması nedeniyle konsensüs beklentiler ve bizim tahminimiz çok daha ölçülü bir indirim gelebileceği yönündeydi. Küresel ortamın uygun olması, iç talebin hâlen enflasyon üzerinde baskı yaratacak bir momentuma ulaşamaması ve TCMB’nin yılsonu enflasyon tahminini belirgin şekilde aşağı revize edeceği sinyali bugünkü kararın ana gerekçeleri olarak sıralanabilir.

Enflasyon görünümünde beklenenden daha olumlu bir tablo oluşması ve küresel finansal ortamın uygun olması önden yüklemeli indirimler konusunda TCMB’nin elini güçlendiren unsurlar olsa da, döviz ağırlığının toplam mevduatlar içindeki payının uzun bir süredir oldukça yüksek seyretmesi, ekonomik güvene ilişkin göstergelerde devam eden zayıflık, küresel ve Türkiye özelinde süregelen belirsizlik ve risk unsurlarını göz önüne alarak; çok ekstra olumlu bir gelişme olmadıkça, bugün yapılan indirimin, 2019 yılında yapılan son faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz.

Hatırlanacak olursa, TCMB Başkanı Uysal tarafından yapılan makul reel getiri tanımlamasında, göreli risk göstergelerini de hesaba katan emsal ülkelerin ortalama reel faizi işaret edilirken aynı zamanda dolarizasyonu engelleyici, sermaye hareketlerini destekleyici, sağlıklı kredi büyümesini teşvik edici, iç-dış dengeleri koruyucu bir seviyenin kast edildiği belirtilmişti. Dolayısıyla, enflasyon görünümünde ve/veya göreli risk göstergelerinde ekstra bir iyileşme görülmedikçe TCMB’nin 12 Aralık’taki yılın son PPK toplantısında aşağı yönlü manevra alanının oldukça kısıtlandığını düşünüyoruz. Ayrıca, TCMB yılın son Enflasyon Raporu’nu 31 Ekim’de, 2020 Para ve Kur Politika metnini 5 Aralık tarihlerinde basın toplantılarıyla tanıtarak yayınlayacak.

Gedik Yatırım

© Hibya haber ajansı. Tüm hakları saklıdır.